Om webbplatsen

LL-Bladet är en lättläst aktualitetstidning på internet. LL är en förkortning av lättläst. Texterna är alltså lätta att läsa.

Hur du hittar information på sidorna

Informationen är indelad i olika helheter. Här finns till exempel Inrikes, Utrikes och Sport. Du kan leta information också med vår sökfunktion. Uppe i högra hörnet finns det en ruta och en knapp där det står Sök. Skriv in ett sökord i rutan som finns bredvid knappen. Tryck sedan på knappen Sök.

Vem gör sidorna

Journalisterna som arbetar på LL-Bladet och finska Selkosanomat skriver texter och lägger till bilder. Webbversionen av LL-Bladet uppdateras med nya artiklar nästan varje vecka. LL-Bladet utkommer också tryckt på papper. En årsprenumeration på papperstidningen kostar 24 euro. Du kan beställa tidningen via de lättlästa sidorna på Papunet.

Penningautomatföreningen stöder utgivningen av LL-Bladet.

Hur kan du ta kontakt?

Om du har någon fråga som gäller LL-Bladet kan du ta kontakt via e-post. Adressen är ll-bladet(at)ll-center.fi