Begränsningar för den som reser

Finlands regering begränsar fritidsresor till de länder i Europa
där det är stor risk att bli smittad av corona.
Om man kommer till Finland från ett riskland,
måste man stanna hemma i karantän i två veckor.

Källa: Lätta bladet, Petri Kiuttu
Journalist: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank