Lätta bladet med symbolstöd

Information om Lätta bladet med symbolstöd

Nyheter med symbolstöd är en del av Lätta bladets webbtidning där nyheterna presenteras med symboler som stöd. Nyheterna med symbolstöd är omarbetade lättare versioner av en del av nyhetsartiklarna i Lätta bladet, med tillagda symboler.

Nyheterna är indelade i olika helheter. Här finns Finland, världen, sport, kultur och vardag. Vi publicerar artiklar med symbolstöd nästan varje vecka.

Här finns också en arkivfunktion. Du kan alltså leta fram äldre nyheter. Du kan söka gamla nyheter genom att använda ett sökord eller med ett datum.

Nyheter med symbolstöd passar dem som upplever att bilder och symboler gör texten lättare att förstå. Till varje nyhet finns ett ark där nyhetens symbolbilder finns samlade. Arket går att skriva ut och ha som stöd då man diskuterar kring nyheten. Bildarket öppnas i Papunets bildverktyg där du kan tillägga bilder och ändra storleken på dem innan du skriver ut dem.

Nyheter med symbolstöd på svenska görs av LL-Center. En del av dem är översättningar av nyheter ur Selkosanomat kuvilla som görs av webbtjänsten Papunet.

Symbolerna är från Papunets bildbank.

Mera information om material med symbolstöd

Du hittar mera information om och material med symbolstöd på Papunet: Papunets material.

Ge respons

Hör gärna av dig och berätta vad du tycker om nyheterna med symbolstöd
Klicka här för att ge respons.