Skriv ut symbolbilderna

Kuvatyökalu

Det behövs fler arbetstagare i Finland

Många finländare är gamla och pensionerade, och för få barn föds.
Därför finns det för lite arbetstagare i Finland.
Det behövs många fler närvårdare, barnträdgårdslärare, sjukskötare och läkare.
Det behövs också fler städare, svetsare och byggarbetare.
Inom industrin behövs experter på datorer och elektronik.
Finland behöver få fler arbetstagare från andra länder.

Källa: Markku Juusola
Redaktör: Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbolbilder: Papunet bildbank, bearbetning: LL-Center och Papunet