Skriv ut symbolbilderna

Kuvatyökalu

Bråk om sametingslagen

Det bor ungefär 8000 samer i Finland.
Sametinget säger samernas åsikt till riksdagen
då man stiftar nya lagar som berör samerna.
Samernas åsikt är mycket viktig då myndigheterna bestämmer
till exempel om hur marken får användas på samernas område.
Många samer försörjer sig på renskötsel och fiske.
Finlands regering har gjort ett förslag till ny lag om samtinget.
Lagförslaget har orsakat bråk om vem som är same och får delta i sametinget.

Källa: Maria Österlund
Redaktör: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbolbilder: Papunet bildbank, bearbetning: Papunet