Det föds för få barn i Finland

Från och med år 2016 har det fötts barn i Finland.
Det finns väldigt få barn och unga i Finalnd.
Däremot finns det allt fler äldre människor.

Källa: Lätta bladet, Petri Kiuttu
Journalist: Maija Ylätupa, Veronica Andersson övers.
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank