Skriv ut symbolbilderna

Kuvatyökalu

EU förbjuder amalgamplomber

Tidigare fyllde tandläkaren hål i tänderna med gråa amalgamplomber.
Numera fyller man hålen med plast i Finland.
Tandläkarna får inte sätta amalgamplomber åt barn eller gravida kvinnor.
Amalgam innehåller kvicksilver som är skadligt.
År 2030 föbjuds amalgamplomber i hela Europa.

Källa: Petri Kiuttu
Redaktör: Maija Ylätupa, Veronica Andersson övers.
Foto: Lehtikuva
Symbolbilder: Papunet bildbank