Skriv ut symbolbilderna

Kuvatyökalu

Finland behöver fler arbetstagare

Finland behöver fler arbetstagare till olika yrken.
Det behövs fler arbetstagare i dagvården, i äldreomsorgen, på sjukhus,
i restauranger och inom informationsteknik.
Det finns olika förslag på hur man kunde öka mängden arbetstagare.
Pensionärer och arbetslösa personer kunde komma tillbaka till arbetslivet.
Finland kunde också ta emot fler arbetstagare från andra länder.

Källa: Markku Juusola
Redaktör: Veronica Andersson och Maija Ylätupa
Foto: Elena Chebannaya
Symbolbilder: Papunet bildbank, bearbetning: LL-Center och Papunet