Skriv ut symbolbilderna

Kuvatyökalu

Social- och hälsovårdstjänsterna ändrades år 2023

Från början av året har socialvårdstjänsterna och hälsovårdstjänsterna ordnats på nytt sätt.
Det nya systemet försöker förbättra tjänsterna för människorna i Finland.
Det behövs bland annat fler fler vårdplatser och vårdare för gamla människor.
I det nya systemet finns 21 välfärdsområden som alla består av många kommuner.
Kommunerna i ett välfärdsområde har gemensam hälsovård, äldreomsorg,
funktionshinderservice och räddningstjänster.
Men Helsingfors och Åland hör inte till något välfärdsområde.
Helsingfors och Åland ordnar tjänsterna själva.

Källa: Markku Juusola
Redaktör: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Shutterstock
Symbolbilder: Papunet bildbank, välfärdsområden på kartan: Wikimedia Commons, bearbetning Papunet