Skriv ut symbolbilderna

Kuvatyökalu

Jordbruk i Finland

Det finns ungefär 45 000 jordbruk i Finland.
På ett jordbruk kan man ha djur, odla grönsaker och odla spannmål.
De vanligaste spannmålen är korn, havre, vete och råg.
På en del gårdar odlar man potatis, morot och ryps och raps som ger matolja.
Det finns också gårdar där man odlar tomat, gurka och sallat i växthus.
I södra Finland odlar man spannmål på många gårdar.
I Norra Österbotten och i norra Savolax finns gårdar med kor där man producerar mjölk.
I västra Finland föder man upp grisar, broiler och hönor som ger ägg.

Källa: Matti Välimäki
Redaktör: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Ilari Välimäki
Symbolbilder: Papunet bildbank, bearbetning: Papunet