Skriv ut symbolbilderna

Kuvatyökalu

Ny staty av tullhund på flygplatsen

Det finns en ny staty på Helsingfors-Vanda flygplats.
Statyn föreställer en tullhund.
Tullhundarna gör ett viktigt arbete!
Tullhundar letar efter förbjudna varor som till exempel droger.
De letar också efter tobak, pengar, vapen och sprängämnen.
Tullhundarna letar också bland post som kommer med flygplanen.
Det fnns många hundar som arbetar vid tullen.

Källa:
Redaktör: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Aku Häyrynen / Tullen
Symbolbilder: Papunet bildbank, bearbetning: LL-Center och Papunet