Våldsamma gäng i Helsingfors

Polisen berättar att det finns våldsamma ungdomsgäng i Helsingfors.
En del av ungdomarna rånar människor för att få pengar eller dyra kläder.
Ungdomarna i gängen är mellan 13 och 20 år gamla.
På grund av coronaepidemin mår många ungdomar psykiskt dåligt och känner sig utanför i samhället.
För att minska våldet och utanförskapet satsas nu mycket pengar för att hjälpa ungdomarna.

Källa: Lätta bladet, Betty Marschan
Journalist: Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank, bearbetning: LL-Center