Skriv ut symbolbilderna

Kuvatyökalu

Ekorren finns i skogen och på gården

Ekorren lever ofta i barrskogar för att den äter
tallkottar och grankottar.
Men ekorren finns också i parker och på gårdar.
Ekorren tycker speciellt mycket om ekollon som växer i ekarna.
På hösten samlar ekorren mat till vintern.
Ekorren gömmer maten i marken och i håligheter i träd.
På vintern äter ekorren också mat från fågelbrädet.

Källa: Seija Niinistö-Samela
Redaktör: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Juha Samela
Symbolbilder: Papunet bildbank, bearbetning: Papunet