Skriv ut symbolbilderna

Kuvatyökalu

Igelkottarna har vaknat

Igelkotten är ovanlig och därför är den fridlyst.
Man får inte skada, flytta eller ta en igelkott till husdjur.
Igelkotten är vaken på kvällen och natten och rör sig på gårdar.
De äter insekter, maskar och möss.
Igelkotten får högst sex ungar i juni.
Om du vill hjälpa igelkotten kan du ha en skål med vatten då det är varmt.
På hösten kan du lämna en hög med löv och kvistar där igelkotten kan bo på vintern.
Nyheten är tidigare publicerad våren 2020.

Källa: Anna Vasala
Redaktör: Maija Ylätupa
Foto: Anna Vasala
Symbolbilder: Papunet bildbank, bearbetning: Papunet