Biblioteket lånar ut olika saker

Det finns många bibliotek i Finland.
På biblioteket kan du låna böcker, filmer och till och med verktyg och motionsredskap.
För att låna behöver du ett bibliotekskort som du får gratis av bibliotekarien.
På biblioteket kan du använda dator, läsa böcker och tidningar eller studera.
Biblioteken ordnar sagostunder, författarbesök och språkkafé där man övar sig att tala svenska eller finska.
Många finländare tycker att biblioteket är en kär och viktig plats.

Källa: Lätta bladet, Ella Airaksinen
Journalist: Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank, bearbetning: LL-Center och Papunet