Coronaviruset är nu i Europa

Coronaviruset kan ge influensa som kan vara farligt för gamla och sjuka människor.
Över 300 människor i världen har dött av corona-influenssa.
Coronaviruset började spridas i Kina i december 2019
och nu sprids viruset i Europa.
Hela Italien är isolerat.
Nästan 60 personer i Finland har blivit smitade och hundratals människor är isolerade.
Viruset sprids genom droppsmitta till exempel då man pratar, hostar eller nyser.
Viruset sprids också via händerna.
Därför måste de som blivit smittade stanna hemma.
Det är viktigt att noggrant tvätta händerna med tvål och vatten och att torka dem med papper.

Källa: Lätta bladet, Markku Juusola
Journalist: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbol bilder: Papunet bildbank