Skriv ut symbolbilderna

Kuvatyökalu

EU förbjuder bensinbilar

Europeiska unionen EU vill minska koldioxidutsläpp i jordens atmosfär.
EU vill förbjuda bensinbilar och dieselbilar för att avgaserna innehåller koldioxid.
År 2035 får nya bilar som säljs inte gå på bensin eller diesel utan till exempel på el.
År 2050 ska alla bilar i Europa gå på el eller på annat bränsle som inte ger avgaser.

Källa: Lätta bladet
Redaktör: Maija Ylätupa, svensk bearbetning Veronica Andersson
Foto: Lehtikuva
Symbolbilder: Papunet bildbank, bearbetning: Papunet och LL-Center