100 000 personer med utländsk bakgrund bor i Helsingfors

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 04.12.2018

I Helsingfors finns det 100 000 invånare med ett främmande modersmål. Hela 15 procent av helsingforsarna har ett annat modersmål än finska eller svenska.

De största grupperna är de ryskspråkiga, de estniska och de somaliska. Antalet personer som talar arabiska, persiska och vietnamesiska ökar också fort.

I början av 2018 fanns det officiellt 99 908 invånare med utländsk bakgrund. Gruppen som talar främmande språk är nu större än 100 000 men det finns ännu ingen officiell statistik.

Var sjunde är utländsk

Nu har var sjunde helsingforsare utländsk bakgrund. Närmare 20 procent av personerna med utländsk bakgrund är ändå födda i Finland. De kallas för andra generationens invandrare.

En person med utländsk bakgrund har föräldrar som bägge är födda annanstans än i Finland. Föräldrarna har flyttat och bosatt sig i Finland.

Många talar arabiska

Personer som talar arabiska är den tredje största gruppen med främmande språk i Finland. Den största gruppen är den ryskspråkiga. Näst störst är gruppen estniskspråkiga.

År 2017 bodde över 350 000 personer med utländskt modersmål i Finland.

Källor STT, Yle, HS

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)