16-åringar får rösta i församlingsvalet

Text: Text Maria Österlund, källa Kyrklig presstjänst
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 21.10.2014

I år är det församlingsval. 22 000 kandidater ställer upp i valet och 9 000 blir valda. Alla församlingsmedlemmar över 16 år kan rösta.

Det finns 430 evangelisk-lutherska församlingar i Finland. Vart fjärde år väljs det representanter till församlingsråden och kyrkofullmäktige i församlingarna. Hela 3,3 miljoner finländare har rösträtt i det här valet.

Personerna som ställer upp i valet behöver inte vara präster utan helt vanliga församlingsmedlemmar. De förtroendevalda planerar, utvecklar och styr församlingens verksamhet tillsammans med de anställda i församlingen. De bestämmer bland annat om hur församlingen använder sina pengar och vilken slags verksamhet man satsar på.

Alla församlingsmedlemmar som har fyllt 16 år har rätt att rösta i församlingsvalet.

Man kan antingen välja att förhandsrösta eller rösta på valdagen den 9 november.

Om man har svårt att välja kandidat så finns det ett kandidattest på internet. Genom att svara på frågor kan man hitta en kandidat med liknande åsikter. Kandidattestet finns på adressen www.forsamlingsvalet.fi. På samma adress hittar man också annan information om valet. En del av informationen är lättläst.

I  en del små församlingar ställer så få kandidater upp att det inte behöver ordnas något riktigt val. Det kallas att välja genom sämjoval.

Förhandröstningen pågår från den 27 till den 31 oktober. Man kan förhandsrösta på många centrala platser i hela landet. Den egentliga valdagen är fars dag, den 9 november. På valdagen får man bara rösta på de platser den egna församlingen har bestämt.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)