Fattiga oroar sig för framtiden

Text: Maria Österlund, källor STT, HS, HBL
Foto: Lehtikuva/ Mikko Stig
Artikel publicerad: 14.12.2023

Människor med låga inkomster oroar sig för framtiden. Regeringens sparåtgärder kan dessutom göra att fler blir fattiga i Finland.

Många finländare kämpar med att få pengarna att räcka till. Många nödvändiga saker har blivit dyrare.

Det har blivit dyrare att värma upp bostäder. Räntorna på lån har också stigit mycket. Det har lett till att det har blivit dyrare att bo. Det är dyrare både för den som betalar hyra och för den som äger sin bostad.

Regeringen vill skära ner på både bostadsbidrag och på arbetslöshetsskyddet. Då kan det bli ont om pengar för många.

Också matvaror har blivit dyrare. Det har lett till att många människor är noga med vad de köper.
En del tycker grönsaker, frukt och färsk fisk och kött är för dyrt. I stället väljer många att köpa billigare mat som inte alltid är så hälsosam.

Barnen är oroade

Organisationen Rädda barnen gjorde nyligen en undersökning om hur barn mår i familjer som har små inkomster. Det visade sig att många barn är oroliga för familjens ekonomi.

I familjer med låga inkomster mår många barn dåligt. De känner stress, ångest och oro. Det händer också att barnen blir mobbade i skolan och känner sig ensamma.

Kan bli många fler fattiga

Soste är en stor organisation för social- och hälsovård. Soste har räknat ut att om regeringen genomför
alla sina nedskärningar som gäller social trygghet får det stora följder.

Enligt Soste kommer det att finnas 68 000 fler personer med låg inkomst nästa år. Då kan 65 000 nya människor behöva utkomststöd.

Tron på framtiden har minskat. Särskilt många unga och fattiga är oroliga för hur de ska klara sig
i framtiden.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)