60 000 nya elever börjar skolan

Text: Petri Kuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 15.08.2018

Skolornas hösttermin har börjat. I höst är det över 60 000 elever som börjar på första klassen.

Eeva-Liisa Markkanen är Trafikskyddets planerare på avdelningen för trafikinlärning. Hon säger att det är bra att bekanta sig med skolvägen i förväg.

– Det är bra om föräldrarna går skolvägen tillsammans med barnet. Det kan uppstå överraskande situationer, säger Markkanen till Yles nyheter.

När barnet kan de viktigaste sakerna kan han eller hon ta sig fram mera självständigt. Men det är ändå bra att också efter det följa med hur det går. Markkanen säger att de vuxna är modeller för barnen.

Barnen ser hur de vuxna gör och gör sedan på liknande sätt. Därför är det viktigt hur man beter sig vid trafikljusen. Det är också viktigt hur man bemöter andra människor. Genom sitt exempel lär man barnen beakta andra.

Eero Kalmakoski är kontaktchef på Trafikskyddet. Han säger i tidningen Oulu att det alltid är förälderns ansvar att ta hand om barnet.

– Det är förälderns uppgift att planera den tryggaste och lämpligaste rutten från hemmet till skolan.

Genom att träna tillsammans lär sig barnet hur man ska röra sig i trafiken. Om barnet har lång väg till skolan kan barnet åka buss eller bil. Det är ändå bra om barnet släpps ur bilen eller bussen på ett tryggt ställe nära skolan. På det sättet lär sig barnet att självständigt gå en del av vägen till skolan.

Skolornas hösttermin räcker till den 21 december. I oktober är det en liten paus i skolarbetet. Då har skolorna höstlov. Höstlovet är olika långt och hålls vid olika tider i olika delar av landet.

Skolornas vårtermin börjar den 7 januari. I februari-mars är det sportlov. Skolarbetet tar slut den 31 maj 2019.

Källor tidningen Oulu, Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)