Aktiveringsmodellen skapar inte jobb

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 09.05.2018

Den omtalade aktiveringsmodellen hjälper inte företag att anställa ny personal. Det här säger många företagare.

Aktiveringsmodellen betyder att den som är arbetslös ska delta i verksamhet med jämna mellanrum. Verksamheten ska godkännas av arbetskraftsbyrån. Den arbetslösa ska arbeta, vara företagare eller delta i någon kurs. Om den arbetslösa inte gör det, minskar arbetslöshetsunderstödet.

Meningen med denna modell är att de arbetslösa ska få jobb. Företagen ser ändå inte att aktiveringsmodellen är till någon nytta. Det här säger största delen, hela 80%, av företagen. Nästan inget företag har fått nya arbetstagare genom aktiveringsmodellen. Det här kommer fram när förbundet Företagarna i Finland har frågat sina medlemmar.

Enligt denna undersökning har modellen ändå hjälpt till att skapa 10 000 nya arbetsplatser. Det här säger förbundets direktör Mikael Pentikäinen i en intervju för YLE. I en utfrågning som Helsingin Sanomat har gjort vill drygt hälften av finländarna skrota aktiveringsmodellen.

De som stöder regeringspartierna stöder också aktiveringsmodellen. Och de som stöder partierna utanför regeringen, stöder inte modellen. Modellen kommer ännu diskuteras mycket när nästa års riksdagsval kommer närmare.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)