Alla hundar ska registreras

Text: Betty Marschan, källor IS, Livsmedelsverket, Finska Kennelklubben
Foto: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa
Artikel publicerad: 02.05.2023

Ett nytt hundregister öppnas den 8 maj. Myndigheterna vill ha en lista på alla hundar i Finland. Hundarna ska registreras för att man vill stoppa valpfabriker och olaglig försäljning av hundar.

Alla hundar i Finland ska registreras från och med den 8 maj. Hundregistret är en lista med information om alla hundar i Finland.

Alla hundar i Finland ska också ha ett mikrochipp under huden. Mikrochippet är en liten platta med hundens egen nummerkod. Mikrochippet och hundregistret hjälper till att stoppa valpfabriker och olaglig försäljning av hundar. En valpfabrik är en plats där människor vill att hundar ska få väldigt många valpar. Hundarna bor ofta trångt och mår inte bra. Valpfabriker är förbjudna i många länder.

Det nya hundregistret gör det också lättare för myndigheterna att se till att ingen hund blir övergiven. Hundregistret sköts av Livsmedelsverket.

Rekordmånga hundar i Finland

Mängden hundar i Finland har ökat. Många skaffade hund under coronapandemin. Finska Kennelklubben har räknat ut att det finns ungefär 800 000 hundar i Finland.

Kennelklubben har nästan 600 000 hundar i sitt register men ungefär 200 000 hundar är inte registrerade någonstans. Därför öppnar Livsmedelsverket ett hundregister där alla hundar i Finland ska finnas inskrivna.

Finska Kennelklubben är en hundorganisation som bevakar hundägarnas, uppfödarnas och hundvännernas intressen.

Hundregistret behöver hundens namn och ägare

I hundregistret ska finnas information om hundens namn, födelsedatum, ras och mikrochippets nummerkod.

Om man inte vet exakt födelsedatum så räcker det att veta ungefär när hunden är född.

Om hunden är en blandras ska man berätta hur hunden ser ut.

Om hunden är född utomlands så måste ägaren berätta var hunden är född.

I hundregistret skrivs också namnet på hundens ägare eller innehavare. Innehavare är den person som hundens bor hos.

Man kan få böter om hunden inte registreras inom år 2023.

Det kostar 10 euro att registrera en hund via webben. Att registrera en hund med en pappersblankett kostar 19 euro.

Hundregistret öppnas 8.5.2023. Du kan logga in i registret på adressen koirarekisteri.ruokavirasto.fi. Hundregistret fungerar på både svenska och finska.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)