Anmälan om rösträtt kommer till alla som får rösta

Text: M.J.
Foto: Maria Österlund
Artikel publicerad: 15.03.2017

Anmälan om rösträtt kommer som ett brev på posten. Alla som har rösträtt i kommunalvalet får ett brev.

Alla finska medborgare som har fyllt 18 år får rösta i kommunalvalet.

En person som är medborgare i ett annat land men som har bott två år i Finland får också rösta. En invandrare får alltså rösta om han eller hon har bott minst två år i Finland.

Det lönar sig att noggrant läsa brevet om anmälan om rösträtt. Där står det vart man ska gå om man ska rösta på valdagen den 9 april.

Där står också var man kan förhandsrösta. Förhandsröstningen börjar den 29 mars och slutar den 4 april.

Källa Justitieministeriet

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)