Anstaltsboendet kan öka

Text: Leealaura Leskelä Källor KVL, IS
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 02.03.2016

Regeringen tänker minska på kommunernas uppgifter. Det kan leda till att boendetjänsterna för personer med funktionsnedsättning blir sämre för allt flera.

Regeringen vill spara 61 miljoner euro genom att minska på kommunernas plikter och ansvar. Ett sätt att spara är att minska på tjänsterna för personer med funktionsnedsättning, till exempel  boendetjänster.

Finska Kehitysvammaliitto oroar sig över att den rätt som personer med utvecklingsstörning har att bo i en egen bostad kan försvagas.

– Målet har länge varit att anstaltsboende för personer med utvecklingsstörning ska minska. En anstalt är inte ett hem, säger verksamhetsledare Marianna Ohtonen. Det bor ungefär tusen personer med utvecklingsstörning på anstalter i Finland.

– Nu är faran att människor inte längre får välja sina bostäder, utan tvingas flytta till stora enheter, säger Ohtonen.

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har dessa människor själva rätt att välja var och med vem de vill bo.

Finland har godkänt konventionen  redan år 2008. Men lagen har inte ännu ratificerats, alltså skrivits in i Finlands lag. Det beror på att Finland först vill förnya sin egen handikapplagstiftning. När kommunernas uppgifter minskar kan det bli svårt att följa FN:s konvention.

– Jag har svårt att förstå varför man sparar så här mycket på tjänster för personer med funktionsnedsättning. Det gäller människor som har svårt att försvara sig själva, påminner Ohtonen.

Också CP-förbundets verksamhets-ledare Tomi Kaasinen är orolig över att tjänsterna för personer med funktionsnedsättning försvagas på grund av regeringens beslut. Redan nu är situationen svår för många.

– Regeringen har också minskat på andra stödformer och den service som personer med funktionsnedsättning behöver, säger Tomi Kaasinen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)