Antalet vargar ökar i Finland

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva / Anni Reenpää
Artikel publicerad: 02.07.2021

Antalet vargar har ökat i Finland. I mars fanns det ungefär 300 vargar i Finland.

Antalet vargar ökar. Naturresursinstitutet i Finland (Luke) uppskattar att det finns mellan 279 och 321 vargar i Finland.

Enligt Luke finns det 22 vargpar och 35 vargflockar i Finland. Det finns nu en tredjedel fler vargar än för ett år sedan. Vargarna är fler i Finland än på 30 år.

Finlands vargstam har ökat extra mycket i västra Finland och i sydvästra Finland. Det finns speciellt många fler vargar i Egentliga Finland, Satakunta och Österbotten. I östra Finland är antalet vargar högst i Kajanaland, Savolax och Norra Karelen.

Vargar får ungar på våren och sommaren. Om det finns tillräckligt med mat i naturen så ökar antalet vargar. Naturresursinstitutet tror att det kan finnas mellan 337 och 452 vargar i Finland i november.

Vargen är ett av Finlands stora rovdjur. De andra stora rovdjuren i Finland är björnen, lodjuret och järven.

Källor HS, WWF

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)