År 2023 delas posten ut bara tre dagar i veckan

Text: Hannele Laitinen, källa STT
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 17.05.2022

Postlagen förändras år 2023. I fortsättningen kommer brev och postkort att delas ut endast under tre dagar i veckan. Förändringarna påverkar också utdelningen av tidningar.

Posti, alltså posten, ägs av finska staten. På posten jobbar personer som delar ut brev, kort, tidningar och reklam i hela Finland.

Nu planeras det  ändringar i postlagen. Om riksdagen godkänner den nya postlagen så blir det förändringar i hur posten delas ut.

Brev och kort delas ut bara tre dagar i veckan

Idag delar Postis brevbärare ut brev och postkort fem dagar i veckan. Men allt färre människor skickar brev eller postkort eftersom elektronisk meddelanden blivit så populära.

Elektroniska meddelanden sänds till exempel med datorer och telefoner. E-post, alltså mejl, och textmeddelanden är elektroniska meddelanden.

På grund av det lilla antalet brev och kort som skickas vill Posti dela ut brev och kort mer sällan. Det betyder att år 2023 kommer brevbärarna att dela ut brev och postkort bara tre dagar i veckan istället för fem.

Brev och räkningar från företag delas däremot ut precis som hittills, alltså fem dagar i veckan.

Nya företag tar kanske hand om tidningsutdelningen på landsbygden

Tidningar ska år 2023 delas ut på landsbygden, alltså utanför städer, fem dagar i veckan precis som hittills. Men det kanske kommer nya företag som delar ut tidningarna.   

Idag delar Postis brevbärare ut tidningar på landsbygden fem dagar i veckan. År 2023 ska Postis brevbärare dela ut tidningar endast tre dagar i veckan, samtidigt som brev och postkort delas ut. 

Företag kommer att tävla om vem som får dela ut tidningar två dagar i veckan på landsbygden. Därför kan det vara olika personer som delar ut tidningarna under olika dagar.  

Om något särskilt område blir utan tidningsutdelare så ska Postis brevbärare sköta om utdelningen av tidningar på det området alla fem dagar i veckan.

I städerna förändras tidningsutdelningen inte. År 2023 ska tidningar delas ut i tätorter, alltså städer, precis som nu. Postis brevbärare delar varje dag ut tidningar i tätorterna.

Dagarna för utdelning av post kan ändras 

År 2023 bestämmer Posti själva vilka dagar i veckan som Postis brevbärare delar ut post. Posti informerar i god tid om vilka utdelningsdagarna är. 

Till exempel i tätt befolkade områden, alltså städer och tätorter, kommer Postis brevbärare att dela ut post varannan dag år 2023. Detta betyder att posten delas ut olika dagar till olika områden inom samma stad. Redan nu delar Postis brevbärare ut posten varannan dag i till exempel Helsingfors, Esbo och Tammerfors. 

I glesbygden, alltså på landsbygden, kommer utdelningsdagarna att planeras på annat sätt. På landsbygden blir det inte postutdelning varannan dag år 2023.

Posti vill spara 30 miljoner euro genom alla dessa förändringar i utdelningen av post.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)