Arbetslivet är allt tyngre

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 28.03.2019

Allt fler arbetstagare får sjukledigt eller pension på grund av mentala problem.

Statistiken visar att finländarnas mentala problem ökar, särskilt på jobbet. Depression är den vanligaste orsaken till att en person får arbetsoförmögenhetspension.

Mentala problem är också allt oftare orsaken till sjukskrivning. Arbetstagarna blir sjuklediga på grund av depression, ångest och sömnlöshet.

Man kan förklara det här på flera sätt. Ekonomin är nu bra. Arbetslösa får jobb men alla av dem orkar inte med den höga arbetstakten.

Arbetslivet förändras hela tiden. Det leder till att arbetstagarna måste kunna många saker och de ska ha förmåga att ta egna initiativ. Nedskärningar och sparprogram är ändå också vanliga på arbetsplatserna.

– När man tänker på allt detta är jag inte förvånad över den här utvecklingen, att folk inte mår bra, säger forskaren Jenni Blomgren i en intervju för Yle.

Sakkunniga säger att problemen minskar om patienterna i tid får prata med en terapeut. Men nu är det brist på terapeuter.

Källa Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)