Arbetslivet värderas högt

Text: källa Helsingin Sanomat
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 28.01.2015

Kvinnor värderar arbetslivet nästan lika högt som män gör.

Bland kvinnor har uppskattningen av arbetet stigit de senaste årtiondena. Över hälften av kvinnorna som har ett arbete anser att arbetet är mycket viktigt för dem. Andelen kvinnor som tycker det är nu nästan lika stor som andelen män.

Män har däremot börjat värdera arbetet mindre än för trettio år sedan. Det här kommer fram i Statistikcentralens undersökning där man granskade finländarnas arbetsförhållanden. Det var Helsingin Sanomat som skrev om undersökningen.

Hanna Sutela som är forskare på Statistikcentralen säger att ändringen beror på att jämlikheten ökar också inom arbetslivet.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)