Arbetslösa ska övervakas

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 17.01.2018

Nu måste de arbetslösa vara aktiva. Annars får de mindre arbetslöshetsersättning.

Arbetslöshetsskyddet förändrades i början av året. Nu talar man om en ny aktiveringsmodell. Enligt det nya systemet måste den arbetslösa visa att han eller hon är aktiv. Annars sjunker ersättningen med 4,65 procent.

Systemet gäller inte dem som är utan arbete på grund av sjukdom eller arbetsoförmögenhet.

Det räcker inte att den arbetslösa söker nytt arbete. Nu tittar TE-byråerna efter vad de arbetslösa gör under tre månader. Under den tiden ska den arbetslösa visa sin aktivitet.

Ett sätt är att jobba minst 18 timmar. Ett annat sätt är att starta ett företag och förtjäna minst 241 euro. Ett tredje sätt är att vara på kurs eller fortbildning under minst fem dagar.

Om den arbetslösa inte är aktiv sjunker grunddagpenningen från 697 euro till 664 euro. Om dagpenningen är 1 420 euro sjunker den till 1 353 euro.

Regeringen tror att aktiverings-modellen ska få arbetslösheten att sjunka åtminstone lite. Finland har tagit modellen från Danmark. Där fungerar systemet och arbetslösheten är låg. Men det finns många fler anställda på TE-byråerna i Danmark som hjälper de arbetslösa att hitta nya jobb.

Aktiveringsmodellen har fått mycket kritik. Det är omöjligt för den arbetslösa att vara aktiv om han eller hon bor långt från arbetsplatserna. Den arbetslösa kan också tvingas gå på en kurs som är meningslös.

Människor som motsätter sig aktiveringsmodellen har samlat över 100 000 namnteckningar. De vill att aktiveringsmodellen skrotas.

Källor STT, HS, Yle

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)