Arbetslösheten minskar långsamt

Text: Leealaura Leskelä, källa tem.fi
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 11.05.2016

Arbetsministeriet har beräknat att arbetslösheten nu börjar minska.

Det kommer att finnas ungefär 360 000 arbetslösa i slutet av året. I nästa år börjar arbetslösheten äntligen minska.

Byggbranschen kommer att erbjuda flera jobb än förut.

Samtidigt blir Finlands ekonomiska situation långsamt bättre. Ministeriet säger att den ekonomiska tillväxten i Finland kommer att vara ganska liten nästa år, men att utvecklingen ändå är positiv.

Vi har fått vänta länge på att arbetslösheten ska minska i Finland. Det dåliga ekonomiska läget har gjort att arbetslösheten har ökat i flera år. Många är särskilt oroliga över att så många unga är arbetslösa.

Långtidsarbetslösheten fortsätter Det är också oroande att det finns så många långtidsarbetslösa i Finland. En person kallas långtidsarbetslös om hon eller han har varit utan arbete i ett år.

Ministeriet beräknar att det kommer att finnas ungefär 140 000 långtidsarbetslösa i nästa år. År 2015 var de 109 000. Det kan vara svårt för långtidsarbetslösa att få jobb fastän det blir flera lediga arbetsplatser. Orsaken är ofta att deras utbildning och arbetserfarenhet inte passar för de jobb som finns.

Forskare har också märkt att många långtidsarbetslösas arbetsförmåga har blivit sämre. Många har sjukdomar, problem med den mentala hälsan och alkoholproblem. Det här gör att de har svårt att jobba.

Om man har dålig arbetsförmåga är det svårt att få jobb. Då behövs rehabilitering eller annat stöd för att man ska kunna börja jobba igen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)