Arbetslöshetsunderstödet ska skäras ner

Text: LL-Bladet
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 23.10.2015

Arbetslöshetsersättningen ska skäras ner. Den förtjänstbundna arbetslöshetsersättningen ska förkortas med 100 dagar.

Förtjänstbunden arbetslöshetsdagpenning är ett arbetslöshetsskydd. Summan är olika stor beroende på hurdan lön man hade på sitt förra arbete. Regeringen tänker förkorta den tid ersättningen betalas ut med 100 dagar.

I fortsättningen kan en arbetslös få förtjänstbundet arbetslöshetsunderstöd i 400 dagar. Den som har jobbat kortare tid än tre år får understödet i bara 300 dagar. Den som är över 58 år gammal får fortfarande detta understöd i 500 dagar. Det förtjänstbundna understödet är 60 procent av lönen.

Förändringen ska träda i kraft i början av 2017. Regeringen vill spara 200 miljoner euro. Regeringen har inte bestämt om de här nedskärningarna räcker. För finansministeriet räcker det kanske inte att det förtjänstbundna understödet skärs ner. Man kanske också vill förändra arbetsmarknadsstödet.

– Några anser att det är en fälla som inte lockar människor att söka nytt jobb, när den förtjänstbundna ersättningen betalas ut så länge, sade arbetsminister Jari Lindström tidigare i höst.

Källa FNB

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)