Arbetstagarna motsätter sig dåligt anställningsskydd

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 02.10.2018

Regeringen planerar att göra det lättare att säga upp arbetstagare på små arbetsplatser. Fackförbundet motsätter sig planerna. Därför strejkar flera tusen arbetstagare på onsdagen.

Medlemmar från flera fackförbund deltar i strejken som varar ett dygn. De största facken är JHL, Industrifacket och PAM. JHL är ett fackförbund för människor som jobbar i välfärdsbranschen inom kommunen, staten eller det privata. PAM är ett fackförbund för de som jobbar inom de privata servicebranscherna.

Varför vill regeringen göra det lättare att säga upp personal?

Regeringen planerar en ny lag. Enligt den ska det bli lättare för små företag att säga upp arbetstagare. Den här regeln ska gälla företag som har mindre än tio arbetstagare.

Regeringen tror att fler människor skulle få jobb på det här sättet. Arbetsgivare skulle anställa flera arbetstagare eftersom det är lätt att säga upp arbetstagaren om han eller hon inte behövs.

Varför motsätter sig fackförbunden?

Fackförbunden anser att arbetstagarnas jämlikhet är i fara. Om den nya lagen godkänns råkar arbetstagare på små företag i sämre ställning än arbetstagare på stora företag. Det kan gå så att arbetstagarna inte längre vågar tala om saker som är dåliga på arbetsplatsen, för att de är rädda för att på sparken.

Fackförbunden har meddelat att det inte blir någon strejk om regeringen drar tillbaka den nya lagen.

Hur märks strejken på onsdag?

All kollektiv trafik fungerar inte som vanligt. Det är möjligt att en del turer med buss, metro och spårvagn inte körs. På en del arbetsplatser kanske inte personalrestaurangerna fungerar lika bra som vanligt. Städningen kanske inte heller sköts.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)