Atte Jääskeläinen lämnar Yle

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 30.05.2017

Atte Jääskeläinen som är chefredaktör för Yles finska nyheter lämnar Yle.

Yles styrelse och chefredaktör Jääskeläinen kom i måndags överens om att Jääskeläinen slutar jobba på Yle. Man vill att människor igen ska lita på Yles nyheter och aktualitetsprogram. Man vill också att journalisterna i redaktionerna ska få arbetsro.

Det har varit diskussion om Jääskeläinen redan i ett halvt år. Diskussionen började i höstas när Jääskeläinen lät statsminister Juha Sipilä påverka vilka nyheter som publicerades.

Opinionsnämnden för massmedier konstaterade nyligen att det Jääskeläinen hade gjort inte var god journalistisk sed. Han följde alltså inte reglerna för hur journalister ska göra nyheter.

En regel är att ingen utomstående får påverka besluten som görs i redaktionen. Jääskeläinen bröt mot den här regeln. Opinionsnämnden för massmedier tolkar reglerna för god journalistisk sed.

Under veckoslutet sade Jääskeläinen i en intervju för Helsingin Sanomat att Yle kanske lämnar Opinionsnämnden för massmedier. Det väckte stor uppståndelse. Följande dag lämnade Jääskeläinen sitt jobb på Yle.

Källa FNB

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)