Både LL-Bladets papperstidning och webb förnyas

Text: LL-Bladet
Foto: Heidi Ahlström
Artikel publicerad: 31.08.2021

LL-Bladet förnyas i höst. LL-Bladets nya namn är Lätta bladet. Det första numret av Lätta bladet utkommer fredagen den 24 september.

LL-Bladet byter namn och förnyas i höst. I september byter LL-Bladet namn till Lätta bladet. Lätta bladet utkommer ungefär en gång i månaden. På hösten utkommer fyra nummer av Lätta bladet. På våren utkommer också fyra nummer av Lätta bladet.

Den nya tidningen har alltid 20 sidor. I tidningen finns många olika sorters artiklar, intervjuer och bilder.

Webbtidningen förnyas samtidigt som papperstidningen. Webbtidningen ska också heta Lätta bladet. En del texter kommer att finnas både på webben och i papperstidningen. Men webben kommer också att ha egna nyheter.

Finskspråkiga Selkosanomat förnyas samtidigt som LL-Bladet denna höst.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)