Larmsignal testas på måndag

Text: Hannele Laitinen, källor HS, 112.fi
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 01.04.2022

När befolkningslarmet testades i mars upptäcktes störningar. Larmsignalen hördes inte eller hördes dåligt i en del områden i Finland.

Räddningsverket testar befolkningslarmet med en testsignal. Larmet fungerar normalt när ljudet av testsignalen hörs överallt.

I mars påminde nyheterna om testningen av larmet så att människorna inte skulle bli rädda för ljudet. Under testet märkte många människor att befolkningslarmet inte fungerade.

I olika delar av Finland rapporterade människor till räddningsverket om störningar i befolkningslarmet. Sedan dess har problemen med larmsignalen undersökts och reparerats. Larmet testas igen måndagen den 4 april klockan 12.

Testning av befolkningslarm

Räddningsverket testar befolkningslarmet varje månad. Testsignalen är det ljud du alltid hör den första måndagen i månaden klockan 12.00. Testsignalen är ett jämnt och kort ljud som räcker i 7 sekunder.

Verklig fara meddelas på många sätt

Räddningsverket meddelar om ett verkligt hot eller fara med en farosignal och ett varningsmeddelande.

Farosignalen är det ljud du hör vid ett verkligt hot eller fara. Farosignalen är en signal som växlande stiger och sjunker. Farosignalen är alltså ett långt ljud som räcker en hel minut.

Efter farosignalen sänder räddningsverket alltid ett varningsmeddelande. Detta varningsmeddelande läses upp på alla radiokanaler och visas också på text-tv på sidan 112, Varningsmeddelandet visas också i 112-appen på telefonen.

Första måndagen i varje månad kan du klockan 12 testa om du hör befolkningslarmets testsignal.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)