Behovet av lättläst ökar

Text: Markku Juusola
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 14.02.2019

Fler och fler behöver lättläst. I Finland behöver upp till 750 000 personer lättläst.

Finska Selkokeskus har gjort en utredning om hur många som hör till målgruppen för lättläst. Selkokeskus är det finskspråkiga centret för lättläst i Finland.

Man beräknar att mellan 650 000 och 750 000 personer har nytta av lätt språk. Det här betyder att antalet har ökat med ungefär 100 000 sedan man senast utredde saken.

Orsaken till att det nu finns fler som behöver lättläst är att det bor allt fler invandrare i Finland. Lätt språk, på finska eller svenska, hjälper när man ska lära sig landets språk.

En annan orsak är att de gamla också blir fler. En del gamla får minnessjukdomar. Då kan de få svårt att läsa. Också många unga läser sämre än förr. Lättläst kan hjälpa många unga att läsa.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)