Besvär med vårdreformen

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 07.12.2017

Vårdreformen går framåt. Men det är fortfarande oklart om den förverkligas år 2020.

Vårdreformen kallas ”sote”. Det är en finsk förkortning som talar om att den berör både social- och hälsovården. Tanken är att människor ska få lika bra vård överallt i Finland.

Vet man vad man vill?

Man har försökt reformera vården redan i tio år. Målet är att förebygga både sjukdomar och sociala problem. Man vill att människor ska bli friskare. Man hoppas också kunna spara pengar.

Enligt den nya modellen får företag i vårdbranschen erbjuda all slags vård. Men företagen får inte fatta beslut om socialtjänster. Det här kan leda till att vårdreformen blir både invecklad och dyr. Det finns en risk att människor inte hittar de vårdtjänster de behöver.

Vart leder det fria vårdvalet?

Fritt vårdval betyder att klienten själv kan välja var han får sin vård, till exempel en operation. Klienten kan få en vårdsedel. Han kan välja att köpa vårdtjänsten hos en sote-central, ett företag eller en organisation.

Gamla människor och personer med funktionsnedsättning kan få en personlig vårdbudget. Klienten väljer sedan själv var han eller hon skaffar tjänsterna som betalas ur den personliga budgeten.

En stor del av de som använder vårdtjänster är ändå människor som har svårt att göra dessa val. De kan till exempel vara gamla människor med många sjukdomar.

Faller vårdreformen efter bråk?

Nästa riksdagsval hålls våren 2019, alltså om bara ett och ett halvt år. Senast då får vi en ny regering. Om socialdemokraterna och de gröna vinner i valet kanske vårdreformen görs om igen. Samlingspartiet och Centern bråkar om många saker i den nuvarande vårdreformen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)