Biskoparna vill inte ändra vigselformuläret

Text: Leealaura Leskelä
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 23.09.2014

Det har föreslagits att man skulle göra ett tillägg till vigselformuläret inom den evangelisk-lutherska kyrkan. Tillägget skulle beakta barnen i nyfamiljer.

Förslaget behandlades på biskopsmötet i september. Efter mötet meddelade ändå kyrkans informationscentral att biskoparna inte vill ha något tillägg till vigselformuläret.

Förslaget berör brudpar som har barn från tidigare förhållanden. Det föreslogs ett tillägg i texten där paret lovar att respektera och ta hand om varandras barn. I den nuvarande texten sägs det ingenting om barn från tidigare förhållanden.

Biskoparna uppmanar ändå prästerna att minnas att paret kan ha barn från tidigare förhållanden. Men de vill inte ändra texten som läses vid vigseln. Biskoparna anser att ändringen kunde öka trycket på barnen i nyfamiljer om det blir konflikter mellan de gifta. Pekka Larkela är verksamhetsledare för förbundet för nyfamiljer i Finland. Han är besviken.

– Vi föreslog ett alternativ till vigselformuläret, inte en obligatorisk ändring, säger Larkela.

– Barnen från tidigare förhållanden borde nämnas i texten som läses vid vigseln. Det här skulle hjälpa barnen att känna att de är en del av det nya förhållandet, säger Larkela.

Det är kyrkomötet som snart  får fatta beslut om en eventuell ändring i vigselformuläret.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)