Blir det något samhällsfördrag?

Text: Leealaura Leskelä, källor HS, Yle, MTV3
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 12.08.2015

Statsminister Juha Sipilä hoppas att arbetsmarknads-organisationerna ska komma överens och ingå ett samhällsfördrag.

Arbetsmarknadsorganisationerna är arbetsgivarnas och arbetstagarnas förbund. De ska i augusti tillsammans förhandla om ett samhällsfördrag eller samhällskontrakt.

Avsikten är ett kontrakt som förbättrar Finlands konkurrenskraft. Just nu är till exempel Sveriges och Tysklands konkurrenskraft bättre än Finlands. Finlands dåliga konkurrenskraft påverkar ekonomin negativt.

Arbetsmarknadsorganisationerna medger att ett kontrakt behövs eftersom den ekonomiska situationen i Finland är svår. Men organisationerna har olika åsikter om hur man kan förbättra konkurrenskraften.

Om organisationerna inte kommer överens tänker regeringen höja skatterna och göra mera nedskärningar. Det skulle drabba särskilt de medborgare som har låga inkomster.

Flera arbetstimmar Arbetsgivarorganisationerna har föreslagit att de finländska arbetstagarna börjar jobba mera utan att få mera lön. Arbetsgivarna anser att finländarna borde jobba 100 timmar mera på ett år. De tror att det skulle öka produktiviteten och Finlands konkurrenskraft.

Arbetstagarnas organisationer är emot förslaget. Arbetstagarna tror inte det skulle öka produktiviteten. De tror att arbetstagarna skulle bli tröttare och därför jobba sämre.

– Jag medger att samhällsfördraget är en svårare sak för arbetstagarna än för arbetsgivarna. Men om konkurrenskraften blir bättre hjälper det hela Finland, sade statsminister Juha Sipilä i en intervju för Yle.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)