Bo-Göran Åstrand vigs till biskop

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 25.09.2019

På söndag 29.9 vigs Bo-Göran Åstrand till biskop i Borgå stift.

Biskopsvigningen sker i Borgå domkyrka. Det är ärkebiskop Tapio Luoma som viger Åstrand.

Åstrand blir biskop i Borgå stift. Det är den evangelisk-lutherska kyrkans svenskspråkiga stift. Till stiftet hör 53 församlingar med ungefär 240 000 församlingsmedlemmar.

Biskop Åstrand är den högsta kyrkliga ledaren inom Borgå stift. Åstrand tar över efter Björn Vikström.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)