Bra resultat i Pisa-undersökningen

Text: LL-Bladet
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 08.04.2014

Finländska skolelever klarade sig bra i den internationella Pisa-undersökningen.

I undersökningen tog man reda på hur duktiga 15-åringar är på att lösa vardagliga problem. De finländska eleverna hörde till de bästa problemlösarna i Europa. Flickorna klarade sig bättre än pojkarna. I Finland var det  större skillnad i resultaten mellan invandrarelever och infödda finländare än det var i många andra länder.

65 länder deltog i undersökningen. Resultaten visar att de finländska unga är duktiga problemlösare. Dessutom visade de unga ett öppet sinne gentemot olika uppgifter. Tanken med undersökningen var att ta reda på hur man kan få elever att lära sig mera.

Finland har varit ett modelland när det gäller Pisa-undersökningar. Den senaste tiden har Finland ändå klarat sig sämre. I december kom Finland bara på 12 plats när det gällde matematik

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)