Bråk om löner inom posten

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 11.09.2019

Det går dåligt för posten ekonomiskt. Därför vill ledningen sänka de anställdas löner.

Postens ledning vill sänka postsorterarnas löner för att spara pengar. Tidningar började då skriva om postens högsta chefs lön. Han förtjänar omkring 80 000 euro per månad. Det blev skandal.

Posten ägs av staten. Nu har ägarstyrningsminister Sirpa Paatero sagt att posten inte kan sänka lönerna som planerat.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)