Brist på arbetskraft i många branscher

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 27.09.2017

Finlands ekonomi har nu fått fart. Det här har lett till att det är brist på arbetskraft i många yrken.

I många yrken är det svårt att få arbetstagare. De här yrkena blir fler och fler. Störst brist är det på socialarbetare och läkare.

Det finns också för få psykologer, tandläkare och talterapeuter. Av någon anledning lockar inte telefonförsäljaryrket finländare. Det är stor brist också på telefonförsäljare.

Det byggs mycket i Finland just nu. På byggarbetsplatserna är det stor brist på arbetsledare, timmermän och snickare.

I södra Finland behövs det flera lastbilsförare. Men det lönar sig inte att utbilda sig till sekreterare. För sekreterare finns det inte många arbetsplatser.

Källor HS, TE-tjänster

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)