Centern troligen med i nya regeringen

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 14.05.2019

Fem partier förhandlar nu om att bilda regering. Också Centern är med i förhandlingarna. Det är en överraskning eftersom Centern är det parti som förlorade mest i riksdagsvalet.

Det är SDP:s ordförande Antti Rinne som leder regeringsförhandlingarna. Först ställde han frågor till alla partier. På basen av svaren valde Rinne ut de partier som han ville förhandla vidare med.

Rinne försöker nu bilda en regering som består av fem partier. Partierna är SDP (socialdemokraterna), Centern, De gröna, Vänsterförbundet och SFP (Svenska folkpartiet).

Efter riksdagsvalet tänkte många att det är Samlingspartiet som går med i regeringen. Men SDP och Samlingspartiet har olika åsikt i många frågor. SDP vill höja pensioner och troligen höja skatter. Samlingspartiet vill spara på statens utgifter. Därför tog inte Rinne Samlingspartiet med i regeringsförhandlingarna.

Efter riksdagsvalet sade Centerns ordförande Juha Sipilä att Centern stannar utanför regeringen, alltså i opposition. Men partiet Centern ändrade åsikt när Rinne bad partiet komma med i regeringsförhandlingarna.

Representanter för fem partier förhandlar nu om många viktiga frågor. Ska staten ta mera lån eller skära ner på utgifterna? Ska man höja skatterna, och i så fall vilka skatter? Hur ska Finland bromsa klimatförändringen? Hur mycket skog ska Finland avverka? Hur ska man skapa nya arbetsplatser i Finland?

Källor STT, Yle, HS

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)