Coronaviruset sprider sig snabbt igen

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 02.08.2021

Antalet smittade i coronaviruset i Finland har ökat under sommaren. Å andra sidan har redan två tredjedelar av befolkningen fått den första vaccinationen. En tredjedel av finländarna har vaccinerats två gånger.

Nästan lika många människor har de senaste veckorna smittats av coronaviruset som under våren. De flesta nya fall har upptäckts i Nyland.

Coronaviruset har ökat mest bland unga vuxna. En tredjedel av de nya fallen finns bland personer mellan 20 och 30 år. En orsak till detta kan vara att färre ungdomar har vaccinerats mot coronaviruset jämfört med äldre människor. Coronaviruset har också spridit sig på sommarfester och festivaler. Viruset har spridit sig på sådana platser där det funnits många människor i små utrymmen.

Myndigheterna rekommenderar ännu användning av munskydd och ett säkerhetsavstånd på 2 meter. Möjligen skärps begränsningarna igen i de områden där coronaviruset sprider sig mest.

Källor: STT, Helsingin Sanomat

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)