Dagvårdsavgifterna stiger

Text: Petri Kiuttu, källor KS, Yle
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 03.02.2016

Regeringen vill höja dagvårdsavgifterna i höst.

Regeringen planerar att höja avgifterna för dagvård. Avgiften kan höjas ända till   350 euro per månad. Avgifterna stiger mest för personer med höga inkomster. Fattiga familjer får också i fortsättningen gratis dagvård. Regeringen säger att också arbetslösa och låginkomsttagare måste ha rätt till dagvård.

Regeringens förslag har kritiserats hårt. Päivi Kossila är ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Kouvola. Hon säger att så här stora förhöjningar inte går igenom utan diskussion.

Rätten till dagvård begränsas

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har föreslagit att rätten till barndagvård begränsas. Enligt förslaget ska föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga i höst inte längre ha rätt till kommunal heldagsvård. Ministeriet föreslår att dessa familjers barn bara ska ha rätt till 20 timmars dagvård per vecka.

Enligt förslaget ska dagisgrupperna också bli större så att det finns fler barn än i dag i varje grupp men inte fler vuxna.

Andra avgifter stiger också Social- och hälsovårdsavgifterna höjdes med ungefär 30 procent i början av året. Förhöjningarna gäller till exempel avgifter på hälsostationer och jouravgifter. Genom att höja avgifterna sparar staten 150 miljoner euro.

Servicefacket Pam kritiserar höjningarna.

– Regeringen gör det dyrt att vara sjuk. Det är inte bra eftersom man också höjer pensionsåldern, säger Pam:s ordförande Ann Selin.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)