De nöjdaste har sitt hem i Birkaland

Text: Markku Juusola, källor EPSI Finland, HS, IS, Yle
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 28.01.2015

Invånarna i trakten kring Tammerfors är mest nöjda med sina hemorters service.

Allra nöjdast är de som bor i Pirkkala. Kommunen är granne med Tammerfors. Också Tammerfors och den lilla grannkommunen Lembois (Lempäälä på finska) placerar sig bland de tio bästa. Landsbygden kring Tammerfors kallas för Birkaland.

Det här framgår av den undersökning organisationen EPSI har gjort. I undersökningen intervjuades 10 000 personer i 73 kommuner. I intervjuerna frågade man vad invånarna förväntade sig av kommunens service och hur bra den var i verkligheten.

Finländarna verkar att trivas bäst i små kommuner som är grannar med stora städer. Till exempel Lundo (Lieto på finska), Nådendal och S:t Karins som är grannar med Åbo fick mycket bra vitsord. Lilla Siilinjärvi kommun som är granne med Kuopio fick näst mest poäng i hela landet.

Av de stora städerna fick Tammerfors bästa vitsord. Helsingfors kom tvåa. Kuopio kom på tredje plats före Esbo. Tammerfors är de ungas favorit. De lite äldre gillar däremot Helsingfors.

I undersökningen klarade sig Nyslott, Raseborg och Hangö sämst. Bara var tredje finländare  rekommenderar sin egen hemkommun för sina bekanta. I Imatra och i Brahestad måste det vara något fel med servicen. Det är inte många av invånarna där som rekommenderar sin hemkommun.

– Så roligt att höra att vi blev etta, säger Helena Rissanen glatt i Yles intervju. Rissanen är borgmästare i Pirkkala. Hon berömmer kommunens anställa för att de jobbar bra. Också invånarna i Pirkkala har varit aktiva och hjälpt till att utveckla samhällets service.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)