Den finländska skolan får beröm

Text: källa HS
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 24.05.2016

Den finländska grundskolan får fortfarande beröm ute i världen. Men skoleleverna har blivit sämre på att läsa.

Den finländska uppfinningen grundskolan har fått kritik för att den försöker göra alla likadana. Ännu i början av 2000-talet ansågs grundskolan vara en gammaldags skola. Men i OECD:s Pisa-undersökning  2001 kom Finland på första plats.

Fastän de finländska elevernas resultat inte längre är toppresultat är finländarna ändå ganska duktiga elever. Finland är ett modelland vad gäller utbildning i Europa. Lärare och politiker kommer till Finland för att bekanta sig med vår utbildning.

De nya Pisa-undersökningarna publiceras i slutet av året. Nu granskar man främst kunskaper i naturvetenskap.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)