Det behövs många nya vårdare

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 09.10.2019

Det ska bli många fler vårdare i äldreomsorgen.

Omsorgsminister Krista Kiuru presenterade förra veckan lagförslaget som gäller antalet vårdare på vårdhem för äldre. Enligt förslaget ska det finnas minst sju vårdare per tio gamla.

Enligt förslaget ska regeln gälla redan i augusti 2020. Men eftersom det är brist på vårdare blir det en övergångstid. Senast 2023 ska vårdhemmen ha så många vårdare.

Man tror att det måste anställas ungefär 4 400 nya vårdare till vårdhemmen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)